Blindheid en voorzieningen

Blindheid of blind worden is eigenlijk altijd onomkeerbaar. Naast blindheid zijn er allerlei visuele handicaps en oogaandoeningen die men in de volksmond wel blindheid of blind worden noemt, maar dit niet echt zijn.

In het geval van algehele blindheid of één van de andere in de aanhef bedoelde oogaandoeningen zijn er gelukkig wel veel voorzieningen, hulp biedende instanties, behandelingsmethoden en dergelijk in Nederland mogelijk.
Hieronder volgen enkele van de mogelijke voorzieningen die er voor handen zijn. Op de pagina over behandelingen en geneesmethoden vindt je meer informatie daarover. Hieronder gaat het vooral over de voorzieningen in het geval van een oogaandoening waardoor je visuel gehandicapt of geheel blind raakt.

Welke voorzieningen zijn er als je blind wordt?

Voorzieningen bij blindheidDoor alles wat ik en mijn vriend Hans nu meemaken, leren we snel dat er heel veel voorzieningen in Nederland zijn als je blind wordt of heel slechtzien(visueel gehandicapt).

Er zijn helaas ook een heleboel zaken waar geen voorziening voor is of waarvan de verzekeraars en gemeentelijke instanties geen of geen volledige vergoeding kennen. De voorzieningen die er zijn en wat ermee mogelijk is plus de al of niet vergoeding van deze voorzieningen wil ik hier gaan beschrijven vanuit de ervaring die ik er nu mee heb en krijg.

Om het “kwijt” te kunnen, maar vooral omdat ik gemerkt heb dat er zeer veel niet bekend is bij de mensen die ik spreek en omdat er ook niet veel over te vinden is op het internet, althans, niet duidelijk omschreven en niet makkelijk vindbaar.

Blijf dit deel van de website volgen voor de informatie omtrent alle voorzieningen